Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาเก๋าดอกหางตัด / AREOLATED GROUPER

ปลาเก๋าดอกหางตัด (AREOLATED GROUPER) เป็นปลาทะเล ในกลุ่มปลาเก๋า อยู่ใน วงศ์ Serranidae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Epinephelus areolatus

 

ลักษณะทั่วไป

 

  • ปลาเก๋าดอกหางตัด เป็นปลาเก๋าขนาดใหญ่มีรูปร่างป้อมยาว หัวค่อนข้างใหญ่ ตาโตและอยู่ใกล้ส่วนโค้งของหัวปากกว้างเฉียงขึ้นเล็กน้อย ฟันเป็นเขี้ยวแหลมทั้งขากรรไกรบนและล่างมุมขอบกระดูกแก้มเป็นหยักคล้ายฟันเลื่อย มี 3 อัน
  • ครีบหลังยาวมีส่วนของก้านครีบแข็งและก้านครีบอ่อนติดเป็นแผ่นเดียวกัน ครีบหางใหญ่และแข็งแรงปลายเว้าเล็กน้อย ครีบอื่นมีขนาดไล่เลี่ยกัน
  • สีลำตัวเป็นสีน้ำตาลมีจุดสีส้มรูปหกเหลี่ยมกระจายอยู่ทั่วลำตัว
  • อาหารของปลา กินปลา กุ้ง และสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า

ขนาด มีความยาวตั้งแต่ 20 เซนติเมตร ถึง 2.8 เมตร

แหล่งอาศัย : หากินอยู่ตามกองหิน แนวปะการังและเกาะแก่ง พบแพร่กระจายอยู่ตามฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ประโยชน์ : ปลาเก๋าดอกหางตัด เนื้อมีรสดี ราคาแพง ชนชาติจีนในสมัยบรรพกาลเชื่อถือกันว่าเป็นอาหารที่สามารถเสริมสร้างกำลังวังชาได้ชะงัดนัก

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 801 ครั้ง)

สมัครสมาชิก