Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาจวดเตียนเขี้ยว / TIGER-TOOTHED CROAKER

ปลาจวดเตียนเขี้ยว (TIGER-TOOTHED CROAKER) เป็นปลาทะเล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Otolithes ruber

ลักษณะทั่วไป

  • ปลาจวดเตียนเขี้ยวเป็นปลาทะเลซึ่งมีรูปร่างค่อนข้างยาวเรียว ด้านข้างแบน หัวมีขนาดปานกลาง ตาค่อนข้างเล็ก ปากกว้างและเฉียงขึ้นเล็กน้อย มีฟันแหลมคมและแข็งแรง
  • ครีบหลังมีฐานยาวแบ่งเป็นสองส่วนครีบท้องอยู่ใต้ครีบหูและมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบก้นอยู่ใกล้กับส่วนหาง ครีบหางมีรูปร่างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีของด้านหลังเป็นสีเทาเข้ม ท้องสีขาวเงิน
  • อาหาร กินปลาและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าดิน

ขนาด มีความยาวประมาณ 21-62 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : หากินตามชายฝั่งบริเวณน้ำลึกๆ มีชุกชุมในแถบทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ประโยชน์ : ปลาจวดเตียนเขี้ยว ใช้ทำปลาเค็ม

 

 

 

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 979 ครั้ง)

สมัครสมาชิก