Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาแมวหัวแหลม / MOUSTACHED THRUSSA

ปลาแมวหัวแหลม (Moustached thrussa) เป็นปลาทะเล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Thryssa mystax

ลักษณะทั่วไป

 

  • ปลาแมวหัวแหลม เป็นปลาทะเลที่มีรูปร่างเรียวยาว แบนข้าง หัวค่อนข้างเล็ก มีจะงอยปากสั้นทู่ ปากกว้าง ขากรรไกร  บนยื่นยาวออกถึงฐานครีบหู นัยน์ตาโต อยู่ใกล้กับปากท้อง เป็นสันคม ซึ่งเกิดจากเกล็ดที่แข็งเรียงตัวกันเป็นแถว
  • ครีบก้นยาว ครีบหางเป็นแฉกลึก พื้นลำตัวสีน้ำเงินปนดำ ท้องสีขาวเงิน และมีจุดสีดำอยู่หลังช่องเปิดเหงือกข้างละจุด ครีบทุกครีบสีเหลืองอมเขียว
  • อาหาร กินลูกกุ้ง ลูกปลา และแมลง

 

ขนาด มีความยาวประมาณ 16-18 เซ็นติเมตร

แหล่งอาศัย : พื้นท้องทะเลตื้นๆ เช่น จังหวัดจันทบุรี ระยอง สมุทรปราการ ทางชายฝั่งทะเลอันดามันในเขตจังหวัดภูเก็ต ระนอง

ประโยชน์ : ปลาแมวหัวแหลม เนื้อปลาใช้ปรุงอาหารได้

Reference

http://www.fisheries.go.th

 

 (เข้าชม 893 ครั้ง)

สมัครสมาชิก