Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาหางแข็งบั้ง / BANDED CREVALLE

ปลาหางแข็งบั้ง (BANDED CREVALLE) เป็นปลาทะเล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Atule mate

ลักษณะทั่วไป

 

  • ปลาหางแข็งบั้ง เป็นปลาทะเลซึ่งมีลำตัวยาว แบนข้าง หัวโต จะงอยปากยาวและแหลม นัยน์ตาโตมีเยื่อไขมันหุ้มอยู่ ปากกว้างและเฉียงขึ้นเล็กน้อย มีฟันเล็ก บนขากรรไกร เกล็ดเส้นข้างตัวแข็ง โดยเฉพาะส่วนหางดูเป็นสันแข็งกว่าส่วนอื่น ๆ
  • ครีบหลังมีสองอัน แยกเป็นอิสระจากกัน อันแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมอันที่สองตอนหน้าสูงแหลม ตอนท้ายสุดจรดโคนหาง ครีบก้นยาวปลายจรดโคนหาง เช่นกัน ลำตัวด้านบนสีน้ำเงินแกมเขียว ช่วงท้องสีขาว มีแถบสีเทาจางๆ พาดตัวลายใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกัน ครีบต่างๆ สีเหลือง
  • อาหาร กินปลา กุ้งและสัตว์น้ำขนาดเล็กกว่า

 

ขนาด มีความยาวประมาณ 13-30 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : พบอยู่ตามทะเลเปิดทั่วไป

ประโยชน์ :ปลาหางแข็งบั้ง เนื้อปลาใช้ปรุงอาหารได้ดี นิยมนำมาแปรรูปเป็นปลาเค็ม

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 864 ครั้ง)

สมัครสมาชิก