Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลากระแหทอง / Schwanenfeld's Tinfoil Barb

ปลากระแหทอง หรืออาจเรียกว่า ปลากระแห หรืออาจเรียกว่า ปลาตะเพียนหางแดง (Schwanenfeld's Tinfoil Barb) เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Barbodes schwanenfeldi

ลักษณะทั่วไป

 

  • ปลากระแหทอง เป็นปลาน้ำจืดที่มีรูปร่างป้อมสั้น ลำตัวแบนข้าง หัวเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ นัตย์ตาเล็ก ปากเล็กและอยู่ปลายสุด หนวดเล็กและสั้นมี 2 คู่
  • เกล็ดมีขนาดใหญ่ ครีบกระโดงหลังสูง และกว้างมีสีแดง ลำตัวเป็นสีขาวเงินและสีเหลืองปนส้ม ด้านหลังสีเทาปนเขียว แก้มสีเหลืองปนแดง
  • นิสัย รักสงบ อยู่รวมกันเป็นฝูง ปราดเปรียว ว่องไว ไม่อยู่นิ่งชอบว่ายน้ำตลอดเวลา
  • อาหาร พืชพันธุ์ไม้น้ำ ตัวอ่อนแมลงน้ำ ซากสัตว์และพืชที่เน่าเปื่อย

 

ขนาด ลำตัวมีความยาว 15-35 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : พบทุกภาคในประเทศไทย ทำให้มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป

ประโยชน์ : ปลากระแหทอง เนื้อใช้บริโภคเป็นอาหาร

 

 

Reference

http://www.fisheries.go.th

 

 (เข้าชม 524 ครั้ง)

สมัครสมาชิก