Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาชะโด / Giant Snake-Head Fish

ปลาชะโด (Giant Snake-Head Fish) เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Channa micropeltes

ลักษณะทั่วไป

 

  • มีลำตัวกลมยาวเป็นรูปทรงกระบอก รูปร่างคล้ายคลึงกับปลาช่อน เป็นปลาที่มีรูปร่างใหญ่ที่สุดในสกุลนี้
  • ลูกปลาชะโดเมื่อยังเล็ก ลำตัวมีสีน้ำตาลและแถบสีเหลืองอมส้มพาดตามยาว โดยบริเวณโคนหางมีสีแดงสด เมื่อโตขึ้นส่วนบนของลำตัวมีสีเขียวอมน้ำเงินเข้มคลายสีเปลือกหอยแมลงภู่ ส่วนท้องสีขาว กึ่งกลางลำตัวมีแถบดำพาดไปตามความยาวของลำตัว
  • ภายในปากมีฟันแหลมคม ครีบหลังและครีบก้นยาวจนเกือบถึงโคนหาง ครีบหางมนกลม ปลาชะโดมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจโดยไม่ต้องกรองผ่านช่องเหงือกเหมือนปลาช่อน
  • นิสัย เป็นปลาน้ำจืดที่ค่อนข้างดุ
  • อาหาร สัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า

 

แหล่งอาศัย : พบในแม่น้ำ และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ประโยชน์ : ปลาชะโด เนื้อใช้บริโภคเป็นอาหาร

Reference

http://www.fisheries.go.th

 

 (เข้าชม 729 ครั้ง)

สมัครสมาชิก