Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

บริษัท กรไทย จำกัด / Kornthai Co., Ltd.

 

ประวัติความเป็นมา


บริษัท กรไทย จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2525 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มนักวิชาการด้านอาหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ ต้องการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อทดแทนการนำเข้า ช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศหมุนเวียน และลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ เมื่อเริ่มก่อตั้ง ผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียว คือ ครีมเทียม “โค-คอฟ” ต่อมาในปี  พ.ศ. 2529 มีการผลิตสินค้าเพิ่มอีก 2 ชนิด คือ กะทิผงสำเร็จรูป “ชาวไทย” และครีมเทียม “คูซ่า” จากนั้นก็มีการขยายการผลิตไปยังสินค้าชนิดอื่นๆ ได้แก่ โกโก้สำเร็จรูป 3 in 1, ขิงผงสำเร็จรูป, กาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 กระบวนการสำคัญของการผลิต คือ การใช้เครื่องสเปรย์ดราย เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นผงสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจำหน่ายในปี พ.ศ. 2543 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมะพร้าว คือ กะทิน้ำในกระป๋อง และในกล่อง UHT รวมถึง มะพร้าวเกล็ดด้วย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีการควบคุมการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การฆ่าเชื้อ รวมไปถึงการบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ปัจจุบันสินค้าของบริษัทได้จัดจำหน่ายไปทั่วประเทศรวมถึงมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ด้วย

ผลิตภัณฑ์


กะทิผงสำเร็จรูป ตราชาวไทย

กะทิน้ำสำเร็จรูป ตรา ชาวไทย

เครื่องแกงกึ่งสำเร็จรูป ตราชาวไทย (แกงเขียวหวาน. แกงเผ็ด. แกงกะหรี่)

วุ้นกะทิผง ตราชาวไทย

ขิงผงสำเร็จรูป สูตรขิงผงผสมน้ำตาล ตราโคจิน

ขิงผงสำเร็จรูป สูตรขิงผงไม่ผสมน้ำตาล ตราโคจิน

โกโก้สำเร็จรูป 3 in 1 ตราโคเรตต์

ครีมเทียม ตราโค-คอฟ

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง


Quality of Work System : ISO 9001 : 2000
Good Manufacturing Practice (GMP)
Hazzard Analysis Critical Control Point(HACCP
ก่อตั้ง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2525
ที่ตั้งบริษัท ที่อยู่ 413 ซ.เขมา(พัฒนาการ3) ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250]
โทรศัพท์ 0-2319-3455
โทรสาร 0-2319-3456
เว็บไซต์ http://www.kornthai.com
   
   
   
   
   


(เข้าชม 828 ครั้ง)

สมัครสมาชิก