Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fourme d'Ambert

Fourme d'Ambert เป็นเนยแข็ง (cheese) ชนิดหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศส เป็นเนยแข็งที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน
ตั้งแต่ยุคโรมัน และเป็นเนยแข็งที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งของฝรั่งเศส

Fourme d'Ambert เป็นเนยแข็งในกลุ่ม ที่มีเนื้อสัมผัสค่อนข้างแข็ง (semi hard cheese) เนื้อแน่น เป็นครีม มีผลิตจาก
น้ำ
นมวัว ที่ผ่านการพาสเจอไรซ์ (pasteurization)

บ่มด้วยสปอร์ของ Penicillium roqueforti เป็นเวลาอย่างน้อย 28 วัน ทำให้เกิดลายเส้นของเชื้อราสีเขียว แกมสีน้ำเงิน
อยู่บนเนื้อเนยแข็งสีครีมออกเหลือง มีกลิ่นเฉพาะตัว

 

.(เข้าชม 373 ครั้ง)

comments powered by Disqus
สมัครสมาชิก