Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Minced fish / เนื้อปลาบด

 

เนื้อปลาบด (minced fish) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำปลาน้ำจืด หรือปลาทะเล ผ่านการเตรียมเบื้องต้น โดยการตัดหัวควักไส้หรือชิ้นเนื้อปลาที่ได้จากการแล่ไปแยกเนื้อออกจากส่วนของก้างและหนังปลาด้วยเครื่องแยกเนื้อ (deboner) ดังนั้นเนื้อปลาบดที่ได้จึงยังคงมีส่วนประกอบทางเคมี สี และกลิ่น เช่นเดียวกับเนื้อปลาปกติ ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำซูริมิ

 

 (เข้าชม 578 ครั้ง)

สมัครสมาชิก