Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Reye's syndrome

 

เป็นกลุ่มอาการของโรคที่มักเกิดขึ้นในเด็กวัยก่อนเรียน (3-8 ขวบ) มีอาการไข้ ปวดท้อง อาเจียน และชัก มักถึงแก่กรรมภายใน 24-72 ชั่วโมง
จากการตรวจศพ พบสมองบวม มีไขมันแทรกระหว่างเซลล์ของอวัยวะต่างๆ และมีเลือดออกเป็นจุดเล็กๆ ภายในด้วย

ในประเทศไทยมีรายงานโรค Udorn encephalopathy ซึ่งมีลักษณะคล้ายกลุ่มอาการ Reye's syndrome เกิดจากผู้ป่วยกินข้าวเหนียวค้างคืนที่ขึ้นราจากการตรวจเนื้อเยื่อตับของเด็กที่ตาย พบสาร aflatoxins สะสมอยู่มาก นอกจากนี้ยังมีรายงานจากประเทศออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตาม มีผู้ตรวจพบเชื้อไวรัสในเด็กบางคนที่ตายด้วยโรคนี้ จึงยังสรุปสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้(เข้าชม 601 ครั้ง)

สมัครสมาชิก