Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Poison mushroom / เห็ดพิษ

 

เห็ดพิษ

เห็ดพิษในประเทศไทย จำแนกตามสารพิษ โดยสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย ได้จัดจำแนกเห็ดพิษ ที่สำรวจพบแยกตามกลุ่มสารพิษออกเป็น 7 กลุ่ม

1.กลุ่มที่สร้างสารพิษ Cyclopeptides

2.กลุ่มที่สร้างสารพิษ Monomethylhydrazine

3.กลุ่มที่สร้างสารพิษ Coprine

4. กลุ่มที่สร้างสารพิษ Muscarine

5. กลุ่มที่สร้างสารพิษ Ibotenic acid muscimol

6. กลุ่มที่สร้างสารพิษ Psilocybin

7. สารพิษกลุ่ม Gastrointestinal Irritants

 (เข้าชม 240 ครั้ง)

สมัครสมาชิก