Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Gastrointestinal Irritants

สารพิษกลุ่ม gastrointestinal Irritants เป็นเห็ดพิษที่ทำให้เกิดอาการเฉพาะต่อระบบทางเดินอาหารภายใน 30 นาที
ถึง 3 ชั่วโมง มีอาการจุกเสียดยอดอก อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย และไม่ทำให้มีอาการทางระบบอื่นๆ(เข้าชม 314 ครั้ง)

สมัครสมาชิก