Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Ciguatera / ซิกัวทีรา

 

โรคซิกัวทีรา (ciguatera) พบมากในเขตหมู่เกาะฟิจิ อันเป็นผลมาจากการบริโภคปลาหลายชนิดในแนวปะการัง ยังไม่เคยมีรายงานผู้มีอาการที่เกิดจากพิษชนิดนี้ในประเทศไทย

คำว่า ciguatera เป็นคำที่ได้มาจากชื่อของหอยในทะเลชนิดหนึ่งในทะเลคาริบเบียน มีชื่อว่า cigua ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Turbo (Livona) pica คำว่า ciguatera นี้ เริ่มใช้ครั้งแรกโดยชาวสเปนในคิวบา ที่ใช้อธิบายอาการผิดปกติทางระบบประสาทและทางเดินอาหาร (neurological and gastroinestinal disorder) ที่เกิดจากการบริโภคหอยฝาเดียว ซึ่งต่อมาได้ใช้เรียกอาการของโรคที่มีสาเหตุมาจากการบริโภคปลาที่มีพิษที่มีลักษณะอาการคล้ายกันนี้

อาการของผู้ป่วยที่ได้รับพิษทำให้เกิดโรค ciguatera สามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือ อาการที่เกี่ยวกับความผิดปกติของทางเดินอาหาร และอาการที่เกิดจากระบบประสาท

1.  อาการที่เกิดจากระบบทางเดินอาหารนี้ เป็นอาการในระยะแรกเมื่อผู้ป่วยรับประทานปลาที่มีพิษเข้าไป โดยมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน ท้องร่วง และปวดท้อง

2.  อาการทางระบบประสาท โดยจะเริ่มเป็นอัมพาตที่บริเวณริมฝีปาก และรอบๆ ปาก ซึ่งเป็นอาการที่ต่างจากพิษที่เกิดจากการบริโภคหอยสองฝา (shellfish poisoning) อาการที่แปลกอีกอันหนึ่งที่พบ คือ Dry ice sensation คือ การกลับความรู้สึกร้อน-เย็น โดยสิ่งที่ร้อนก็เข้าใจว่าเย็น การสัมผัสน้ำก็เหมือนกับการถูกไฟช็อต นอกจากนี้ยังมีอาการสั่นชาตามริมฝีปาก ลิ้น และคอหอย ตาฟางมองอะไรไม่เห็น หัวใจเต้นผิดปกติ มีผื่นแดงเกิดขึ้นตามผิวหนัง อาจจะทำให้หนังหลุด หรือถลอกออกมาได้ง่าย

สารพิษนี้พบในปลาที่อาศัยในกลุ่มปะการัง ได้แก่ ปลาน้ำดอกไม้ หรือปลาสาก ปลาไหลมอเรย์ ปลาเก๋า ปลากะพงเขี้ยว ปลานกแก้ว และปลาขี้ตังเบ็ด ช่วงของการเป็นพิษขึ้นกับชนิดของปลาและฤดูกาล ซึ่งไม่แน่นอนทั้งชนิดและเวลา ปลาเหล่านี้เป็นปลากินเนื้อ อยู่ในลำดับสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ สารตั้งต้นของพิษมาจากสาหร่ายเซลล์เดียว และถูกกินต่อกันมาเป็นทอดๆ ในห่วงโซ่อาหารจนถึงปลากินเนื้อ วิธีหลีกเลี่ยงจากพิษเหล่านี้มีทางเดียวคือ งดรับประทานปลาปักเป้าและปลาชนิดแปลกๆ โดย เฉพาะปลาที่อาศัยในกลุ่มปะการังที่มีสีสันสวยงาม(เข้าชม 215 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก