Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Mycotoxins / สารพิษจากราที่มีผลต่อตับ

สารพิษจากราซึ่งเป็นพิษต่อตับที่สำคัญ ได้แก่ aflatoxins สารนี้ถูกสังเคราะห์โดยเชื้อรา Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus ฯลฯ ซึ่งพบได้ง่ายทั่วไปในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในอาหาร และผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง กระเทียม พริกแห้ง กุ้งแห้ง สมุนไพร และอาหารที่ทำจากนม ราดังกล่าวเจริญงอกงามได้ดีในภาวะที่ความชื้นสูงและอากาศอบอุ่น สาร aflatoxins สามารถทนต่อความร้อนได้สูง ถึง 250 องศาเซลเซียส ความร้อนจากกระบวนการ หุงต้มหรือการอบนึ่งฆ่าเชื้อ อาจลดความเป็นพิษได้บ้าง แต่ไม่สามารถทำลายพิษได้ จึงเป็นปัญหาสำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภค เมื่อคนได้รับสารพิษซึ่งปะปนมากับอาหารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกาย สารพิษจะเข้าไป ทำปฏิกิริยาทางชีวเคมีกับ DNA ทำให้การสังเคราะห์ DNA และ RNA ถูกหยุดยั้ง รวมทั้งสารพิษอาจเข้าไป รวมตัวกับ endoplasmic reticulum ทำให้การสร้างโปรตีนถูกรบกวน และหยุดชะงักลงตลอดจนเป็นอันตรายต่อสารทางพันธุกรรมด้วย สารชีวพิษนี้อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้คือ

1.โรคตับอักเสบเฉียบพลัน

2. Reye's syndrome

3. โรคมะเร็งตับ(เข้าชม 241 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก