Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำและอาหาร

การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำและอาหาร

1. วัตถุประสงค์

เพื่อวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำและอาหาร

 

2. หลักการ

เครื่องวัดค่า pH อาศัยหลักการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า (electrical potential) ที่เกิดขึ้นระหว่าง Indicator electrode และ Reference electrode ซึ่งจุ่มอยู่ในสารละลาย แล้วเปลี่ยนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ให้เป็นค่า pH โดยการเทียบค่ากับสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน

 

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์

 

เปิดเครื่อง pH meter เพื่ออุ่นเครื่องก่อนวัดประมาณ 5-10 นาที

Calibrate เครื่องด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีค่า pH อยู่ในช่วงที่คาดว่าใกล้เคียงกับตัวอย่างที่จะวัด

เทน้ำตัวอย่างหรือตัวอย่างอาหารที่ต้องการวัดลงในบีกเกอร์

ทำการวัดค่า pH โดยแกว่งหัววัดเบาๆ หรือใช้ magnetic stirrer

เมื่อค่า pH หยุดนิ่งประมาณ 10 วินาที จดบันทึกค่าที่วัดได้

หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ใช้น้ำกลั่นฉีดล้างทำความสะอาด electrode เช็ดให้แห้ง แล้วแช่ไว้ในสารละลาย 3 M KCl

 

4. เอกสารอ้างอิง

AOAC (2005) 981.12

 

5. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทรศัพท์ 02-8868088 เบอร์โทรสาร 02-883502

website: http://www.nfi.or.th/

 (เข้าชม 660 ครั้ง)

สมัครสมาชิก