Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

gauge factor / เกจแฟกเตอร์

เกจแฟกเตอร์ (Gauge factor, Gf) คือ ค่าดัชนีบ่งชี้ความไวของการยืดและหดตัวของเกจ (strain sensitivity) โดยสเตรนเกจ (strain gauge) ที่มีค่า Gf  สูงจะมีความไวสูงและให้สัญญาณทางด้านเอาต์พุตสูง ซึ่งค่า Gf  ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำมาทำเป็นเกจ 

เกจแฟกเตอร์ (Gf) คือ ค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทาน (DR/R) และการเปลี่ยนแปลงค่าความยาว (DL/L) ของเส้นลวดที่นำมาทำเกจ โดยในการวัดค่าความเครียด (strain) ด้วยสเตรนเกจ ค่าที่ต้องการวัด คือ DR เนื่องจากค่า Gf  และค่า R เป็นค่าที่ทราบอยู่แล้วจากข้อมูลที่ได้มาจากบริษัทผู้ผลิต

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก