Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Aconitic acid / กรดแอโคนิทิก

กรดแอโคนิทิก (aconitic acid)  เป็นกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่พบเป็นอินเทอร์มิเดียตอยู่ในวัฏจักรเครบส์ (Krebs cycle หรือ citric acid cycle หรือ tricarboxylic acid cycle) (เข้าชม 92 ครั้ง)

สมัครสมาชิก