Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Active site / ตำแหน่งที่ทำงาน หรือตำแหน่งกัมมันต์

ตำแหน่งที่ทำงาน หรือตำแหน่งกัมมันต์ (active site) คือส่วนของโมเลกุลเอนไซม์ที่จะจับกับซับสเตรต ที่ตำแหน่งนี้จะมีรูปร่างเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างโมเลกุลของซับสเตรต(เข้าชม 62 ครั้ง)

สมัครสมาชิก