Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Adipose tissue / เนื้อเยื่อไขมัน

เนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) คือเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่สะสมไขมันอยู่ใต้ผิวหนัง ประกอบด้วยเซลล์แอดิโพไซต์ พบมากบริเวณหน้าท้อง สะโพก และโคนขา ซึ่งจะพบได้ในคนอ้วนหรือมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน(เข้าชม 104 ครั้ง)

สมัครสมาชิก