Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Benzaldehyde / เบนซาลดีไฮด์

เป็นของเหลวไม่มีสี มีกลิ่นคล้ายแอลมอนด์ มีรสเผ็ดร้อน เมื่อสัมผัสกับอากาศจะถูกออกซิไดส์ได้เป็นกรดเบนโซอิก เป็นสารสังเคราะห์โดยปฏิกิริยาทางเคมีและได้จากธรรมชาติ พบอยู่ในน้ำมันของแอลมอนด์ชนิดขม(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก