Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bomb calorimeter / บอมบ์แคลอริมิเตอร์

 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดพลังงานความร้อนของอาหาร ทำโดยการเผาไหม้อาหารด้วยออกซิเจนจะให้ความร้อนออกมา ใช้แทงก์น้ำเป็นตัวรับความร้อน แล้ววัดอุณหภูมิของน้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถคำนวณหาค่าพลังงานความร้อนจากอาหารได้ เช่น แป้ง 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก