Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Caraway / คาราเวย์ หรือยี่หร่า

 เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง ได้จากเมล็ดของต้น Carum carvi  มีกลิ่นหอม ใช้กับอาหารประเภทเนื้อสัตว์และขนมปัง(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก