Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Carbon dioxide / คาร์บอนไดออกไซด์

 เป็นแก๊สที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น ได้จากการเผาไหม้และเกิดขึ้นในกระบวนการหายใจของคนและสัตว์ แต่พืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเริ่มต้นในกระบวนการสังเคราะห์แสงได้เป็นน้ำตาลกลูโคส(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก