Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cash crop / พืชเศรษฐกิจ

 คือพืชที่ปลูกเพื่อขายหรือส่งออก ซึ่งแตกต่างจากพืชอาหาร (food crop) ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อใช้บริโภคเป็นอาหาร(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก