Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Chromoplast / โครโมพลาสต์

โครโมพลาสต์ คือพลาสติดที่พบอยู่ในเซลล์พืช ซึ่งมีสารสีชนิดต่างๆ อยู่ภายใน เช่น แคโรทีนอยด์และแซนโทฟิลล์ พบมากในดอกไม้และผลไม้สุก(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก