Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cofactor / โคแฟกเตอร์

โคแฟกเตอร์ คือโลหะไอออน เช่น แมกนีเซียมไอออน (Mg+2) เหล็กไอออน (Fe+3) หรือ แมงกานีสไอออน (Mn+2) ซึ่งจะเกาะอยู่กับโปรตีน เพื่อให้โปรตีนทำหน้าที่เป็นเอนไซม์เร่งปฏิกิริยาได้อย่างสมบูรณ์ เช่น เอนไซม์เฮกโซไคเนสมีแมกนีเซียมไอออนช่วยในการทำงาน ร่างกายจึงจำเป็นต้องได้รับแมกนีเซียมไอออนจากการบริโภคผักใบเขียว เนื่องจากแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของคลอโรฟิลล์(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก