Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Conformation

คือลักษณะโครงสร้างสามมิติของโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ เช่น โปรตีน และกรดนิวคลีอิก(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก