Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cyclodextrin / ไซโคลเด็กซ์ทริน

 คือเด็กซ์ทรินที่มีน้ำตาลกลูโคสอย่างน้อย 6 โมเลกุล มาเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวน ในอุตสาหกรรมอาหารใช้ประโยชน์เป็นอิมัลซิไฟอิงเอเจนต์และสารเพิ่มความคงตัว



(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก