Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Diaphram / ไดแอแฟรม หรือกระบังลม

 เป็นเยื่อบางๆ ที่กั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอก(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก