Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Encapsulating agent

คือสารที่นำมาใช้เป็นวัสดุหุ้มในการทำเอนแคบซูเลชัน ตัวอย่างเช่น มอลโทเด็กซ์ทริน สตาร์ช และอะคาเซียกัม(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก