Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

FDA / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

FDA  เป็นชื่อย่อของ Food and Drug Administration หมายถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมีหน้าที่ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องสำอาง และยา(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก