Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fire point / จุดติดไฟ

จุดติดไฟ คืออุณหภูมิที่ไขมันและน้ำมันได้รับความร้อนสูงจนลุกเป็นไฟ(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก