Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Flash point / จุดวาบไฟ

จุดวาบไฟ คืออุณหภูมิที่ไขมันและน้ำมันได้รับความร้อนสูงจนเกิดเปลวไฟได้(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก