Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Frying fat / ไขมัมทอดอาหาร

เป็นไขมันที่ใช้ทอดอาหาร มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง เป็นไขมีนท่ีมีกรดไขมันชนิดอิ่มตัวสูง อาจไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ แต่ไขมันจะเกิดออกซิเดชันเพียงเล็กน้อย ขณะทอดอาหาร(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก