Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Gliadin / เกลียดิน

เกลียดิน เป็นโปรตีนที่พบในธัญชาติ เป็นส่วนประกอบของโปรตีนกลูเตน พบอยู่ในส่วนเอนโดสเปิร์มของข้าวสาลี มีสมบัติยืดหยุ่นได้(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก