Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Glucanase / กลูแคเนส

กลูแคเนส เป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการไฮโดรไลซ์กลูแคนให้เป็นน้ำตาลกลูโคส(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก