Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Half butter / เนยไขมันต่ำ

Half butter  คือเนยที่มีไขมันต่ำประมาณ 39-41 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เนยปกติมีไขมันไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก