Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Heat penetration / การแทรกซึมของความร้อน

การแทรกซึมของความร้อนเข้าไปในเนื้ออาหารที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก