Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hydrochloric acid / กรดไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลือ

กรดไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลือ เป็นสารละลายของแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ จัดเป็นกรดแก่ชนิดหนึ่ง และเป็นกรดที่มีอยู่ในกระเพาะอาหารเพื่อช่วยเปลี่ยนเอนไซม์เพปซิโนเจนให้เป็นเพปซินเพื่อช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีน(เข้าชม 7 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก