Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Isoascorbic acid / กรดไอโซแอสคอร์บิก

กรดไอโซแอสคอร์บิก เป็นไอโซเมอร์ของกรดแอสคอร์บิก มีสมบัติเป็นสารต้านออกซิเดชันและสารต้านจุลินทรีย์ บางครั้งเรียกว่า กรดอีริทอร์บิก (erythorbic acid)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก