Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Kaempferol / แคมพ์เฟอรอล

 

แคมพ์เฟอรอล เป็นสารธรรมชาติชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ พบอยู่ในผักและผลไม้ และมีสมบัติเป็นสารต้านออกซิเดชัน

เป็นสารธรรมชาติชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ พบอยู่ในผักและผลไม้ และมีสมบัติเป็นสารต้านออกซิเดชัน(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก