Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Lactic fermentation / การหมักแล็กทิก

การหมักแล็กทิก เป็นกระบวนการที่แล็กทิกแอซิดแบคทีเรีย เปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นกรดแล็กทิก หากผลิตผลสุดท้ายได้กรดแล็กทิกเพียงชนิดเดียว เรียกว่า homolactic fermentation หากผลิตผลสุดท้ายเป็นกรดแล็กทิกผสมอยู่กับสารอื่นๆ เรียกว่า heterolactic fermentation(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก