Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Lipoxidase / ลิพอกซิเดส

ลิพอกซิเดส เป็นอีกชื่อหนึ่งของเอนไซม์ลิพอกซิจีเนส (lipoxygenase)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก