Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Low birth weight / น้ำหนักแรกคลอดต่ำ

น้ำหนักแรกคลอดต่ำ หมายถึงทารกแรกคลอดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือ 5.5 ปอนด์ ทารกแรกคลอดปกติควรมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม สาเหตุที่ทำให้ทารกมีน้ำหนักน้อย เนื่องมาจากมารดาได้รับอาหารไม่เพียงพอตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์ หรือมารดาอาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพ(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก