Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Meal-on-wheel

เป็นการเตรียมอาหารและนำไปส่งให้คนชรา คนพิการ หรือผู้สูงอายุซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถึงที่พักอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก