Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Milligram / มิลลิกรัม

มิลลิกรัม เป็นหน่วยน้ำหนักที่เป็นหน่วยย่อยของกรัม น้ำหนัก 1 มิลลิกรัม คือ 0.001 หรือ 10-3 กรัม(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก