Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Mitochondria

ไมโทคอนเดรีย เป็นเซลล์ออร์แกเนลล์ชนิดหนึ่ง มีรูปร่างเป็นแท่งคล้ายเมล็ดถั่ว มีบทบาทสำคัญเพราะมีปฏิกิริยาทางชีวเคมีของเมแทบอลิซึมเกิดขึ้นที่ไมโทคอนเดรียมาก เช่น วัฎจักรเครบส์ และลูกโซ่การขนส่งอิเล็กตรอน (electron transport chain) ในกระบวนการสังเคราะห์ ATP จึงเป็นแหล่งผลิตพลังงานให้แก่เซลล์ทุกเซลล์(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก