Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Mutagen / มิวทาเจน หรือสารก่อกลายพันธุ์

มิวทาเจน หรือสารก่อกลายพันธุ์ เป็นสารเคมี หรือปัจจัยทางกายภาพที่ทำให้เกิดการก่อกลายพันธุ์(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก