Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Phytate / ไฟเทต

ไฟเทต เป็นเอสเทอร์ของอิโนซิทอลกับกรดฟอสฟอริก พบมากที่ผิวชั้นนอกของเมล็ดธัญชาติ สารนี้จะจับกับเหล็ก สังกะสี และแคลเซียม จึงลดการดูดซึมแร่ธาตุเหล่านี้ หากร่างกายได้รับไฟเทตมากเกินไป จะทำให้ร่างกายขาดแร่ธาตุดังกล่าวได้(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก