Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Postprandial hypoglycemia

หมายถึงการลดลงของระดับน้ำตาลในเลือดภายหลังจากการบริโภคอาหาร และมีอาการเครียด บางครั้งเรียกว่า reactive hypoglycemia(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก